L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Documentació per formalitzar la matrícula

Documentació per a alumnat que es matricula per primera vegada a l'EOI IOC  :

  • Totes les persones: DNI, NIE o passaport en suport digital (escanejat) . S'haurà d'adjuntar a l'hora de fer la matrícula online a Secretaria EOI > Documents aportats

Documentació per a alumnat que es matricula per primera vegada a l'EOI IOC  i pot acreditar  bonificació o exempció de pagament

  • A més del DNI, NIE o passaport  digitalitzat tal com ho hem indicat més amunt, han d'aportar la documentació acreditativa del dret a bonificació o exempció.

  • Aquesta documentació que acredita la bonificació o exempció de matrícula , s'haurà de  presentar en suport digital (escanejada)  a Secretaria d'EOI IOC> Documents aportats i també obligatòriament en suport paper (original o fotocòpia compulsada).

  • Recordeu que l'IOC accepta les compulses fetes a la secretaria de la seva seu central, les emeses per l'entitat emissora del document, i les que portin el segell d'una notaria ( preu aproximat taxes notarials : 5 euros per full compulsat)

  • La documentació en suport paper ( acreditativa de la bonificació o exempció de matrícula) , ens la podeu fer arribar per correu ( preferentment certificat) a nom de l'EOI IOC , o presencialment a la secretaria de l'IOC dins del termini previst a la Guia de preinscripció i matrícula. Quan més aviat arribi, abans podrem validar-la o avisar-vos si hi ha cap problema.

  • La manca d'aportació de la documentació requerida dins del termini previst o la no validació d'aquesta comporta el desistiment de la matrícula presentada.

  • Quan la documentació hagi estat validada, rebreu un avís i podreu fer el pagament de la matrícula.
  • La matrícula la farà efectiva d'ofici l'EOI IOC un cop finalitzi el termini de matrícula.

L'alumnat antic pot formalitzar el pagament sense haver de presentar cap documentació addicional.