L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Itinerari formatiu

L’itinerari formatiu de cada cicle indica a l'alumnat l'ordre recomanat per cursar els mòduls o crèdits; aquest ordre s'ha establert a partir dels dos criteris següents:

  • Per assegurar que els mòduls o crèdits es poden treballar correctament, primer es proposen els que aporten els coneixements necessaris per cursar els següents.
  • En el cas dels cicles que es veuen afectats pel canvi de plans d’estudis, per començar i acabar els estudis amb el mateix pla, si és possible, o per poder fer la transició del pla antic al pla nou amb garanties, les matèries es proposen segons el calendari que preveu l'extinció (desaparició) dels crèdits de la LOGSE i la implantació dels mòduls de la LOE.

En el cas dels mòduls, en estar formats per Unitats formatives, aquestes també presenten un itinerari. L'itinerari formatiu de cada mòdul indica a l'alumnat l'ordre recomanat per cursar les unitats formatives; aquest ordre s'ha establert a partir del criteri següent:

  • Per assegurar que les unitats formatives es poden treballar correctament, primer es proposen les que aporten els coneixements necessaris per cursar les següents.


A més de l'ordre amb què cal cursar els estudis, en l'itinerari formatiu es dóna una orientació de com organitzar el temps. L'IOC recomana cursar, com a màxim, quatre mòduls/crèdits o blocs al semestre, que suposen unes trenta hores de dedicació setmanal; la majoria d'alumnes però, poden fer un màxim de dos o tres mòduls/crèdits o blocs per semestre. En el cas que l'alumne/alumna es matriculi per unitats formatives, aquestes també han de suposar unes trenta hores de dedicació setmanal.

A l'itinerari també s'indica, per a cada mòdul o crèdit, la dedicació setmanal (en hores) que requereix.

En el cas de les unitats formatives, la dedicació setmanal (en hores) de les unitats formatives estarà en funció de la seva durada que es pot calcular en funció de la durada total del mòdul.

Tenint en compte el perfil de l'alumnat d'aquests estudis i amb l'objectiu de donar servei al màxim de persones, la matrícula de l'alumnat nou està limitada a un nombre de mòduls o crèdits o unitats formatives que suposin com a màxim 22 hores de dedicació setmanal. En la segona i posteriors matrícules, el límit és de 30 hores de dedicació setmanal.