El crèdit/mòdul d'FCT consisteix en un determinat nombre d'hores de pràctiques formatives no laborals que realitza l'alumnat en centres de treball situats a l'entorn del seu domicili, mitjançant un acord formatiu de col·laboració que subscriuen l'institut i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) dels ensenyaments de formació professional.

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb als alumnes , són:

  • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirit.
  • Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.
  • Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
  • Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
  • Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

 

Si esteu interessats en tenir alumnes en pràctiques podeu escriure un correu a: fpfct@ioc.cat