Dins de les mesures flexibilitzadores que el Departament d'ensenyament contempla a l'FP a l'IOC tenim diferents ofertes col.lectius singulars:

* El Cicle d'emergències sanitàries: Aquest cicle no s'oferta al públic en general, només als treballadors del sector que pertanyin a alguna empresa que hagi signat un conveni amb el Departament d'Ensenyament. La matrícula s'ha de fer a través de l'empresa.

* El Cicle d'Integració social : tenim una oferta per els alumnes en general i també per un col.lectiu específic de personal laboral depenent del Departament d'ensenyament.

* El cicle d'emergències i protecció civil: oferim únicament l'Anglès tècnic d'aquest cicle per un col.lectiu específic en col.laboració amb l'ISPC