News

Es consideren alumnes antics només als alumnes que han cursat un mòdul de l'EOI IOC durant el primer semestre 2017 -2018
Matrícula: des de les 12:00h del 26 de gener a les 22:00h del 8 de febrer de 2018.