News

Aquest proper 2 d'octubre s'obre la matrícula per a obtenir el certificat de COMPETIC 3.

El COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

El COMPETIC és un certificat equivalent a tots els nivells a l’ACTIC.

Hi ha tres nivell de COMPETIC. A l’IOC oferim el COMPETIC3. Per a matricular-se al COMPETIC3 és necessari tenir el certificat de COMPETIC2 o d’ACTIC2, o bé haver superat ja alguna altra competència del COMPETIC 3.

El certificat de COMPETIC 3 està composat per cinc competències. Cal haver acreditat almenys dues competències per a tenir el certificat de COMPETIC3. A l’IOC actualment oferim dues competències:

  • C6. Tractament de la informació numèrica
  • C7. Tractament de les dades

Això permet ja obtenir el certificat de COMPETIC 3. En els propers trimestres anirem ampliant l’oferta fins a oferir totes cinc competències.

El preu per cada curs-competència és de 40€.Descarrega't la guia de matrícula

Attachments:
Download this file (guia_matricula_competic.pdf)guia_matricula_competic.pdf79 kB