News

Aquest curs 2017-2018 l'IOC inicia un nou servei professional al món empresarial: EL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (AR) acadèmic de l'experiència laboral.

Si heu anant aprenent i adquirint totes o alguna de les competències i coneixements d'un tècnic de Prevenció de riscos professionals durant la vostra experiència laboral o en activitats socials, l'IOC us ofereix la possibilitat d'accedir al servei d'assessorament i reconeixement acadèmic d'aquest títol acadèmic.

AR és un servei a demanda d'una persona interessada a títol individual - o bé motivada per l'empresa on treballa-, que permet disposar d'una atenció personalitzada per part d'una persona especialista en una família professional determinada.

L'ASSESSORAMENT ajuda a identificar i valorar la trajectòria formativa i laboral a les persones, mitjançant dos o tres sessions presencials, i al final reben un informe d'assessorament, requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement.

El RECONEIXEMENT acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu s'adreça a les persones interessades en capitalitzar els seus aprenentatges i els possibilita rebre un certificat parcial o total amb valor acadèmic.Presentació de sol·licituds del servei d'ASSESSORAMENT Del 15/09/17 al 16/10/17

Més informació i calendari del curs