News

Totes les persones que han tramitat la sol·licitud pel procediment previst, han presentat la documentació correcta en paper i han acreditat els requisits d'accés estan admeses.

Consulteu la relació de sol·licituds admeses, no admeses i excloses (resolució provisional)

Les persones excloses i no admeses poden presentar la documentació requerida en el termini següent: del 10 al 12 de juliol de 2017. En el llistat s'indica quin és el procediment que cal seguir segons el cas.

Tots els dubtes es poden resoldre a través de la Tutoria prèvia a la matrícula a la qual s'accedeix a través del Campus IOC.

La relació definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses es publicarà el 14 de juliol de 2017.