Notícies

Projectes

El dia 6 de març a l’IOC vam rebre  la visita d’un grup de cinc professors de l'escola Berufsfachschule für Kinderpflege de Nuremberg (Alemanya) per rebre formació sobre la metodologia i els recursos que s'utilitzen per impartir el cicle d'EDI a distància.

El programa de formació va incloure diferents temes, com per exemple, la incorporació del recurs Miniops, el disseny i avaluació d’activitats interactives i l’organització del treball en equip a distància.

Aquesta trobada s'emmarca en la col·laboració iniciada al projecte OLEVET que va consistir en diferents jobshadowing de professorat d'EDI a l'escola de Nuremberg.