Matrícules

Matrícula d'estudiants nous d'FP per al 2n semestre del curs 2018-19

Del 13 al 23 de novembre de 2018 s'obre el període per a la sol·licitud de matrícula dels estudiants nous als cicles formatius de Formació Professional per al 2n semestre (febrer-juny) del curs 2018-19.

Trobareu informació sobre el procediment a:

 


Readmissió i sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu per al 2n semestre del curs 2018/19

 

Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu

Per aquesta matrícula al 2n semestre del curs 2018-19 no cal demanar una readmissió. És a dir, els alumnes que estiguin o hagin estat matriculat en un cicle formatiu a l'IOC i no tinguin superat cap mòdul o crèdit, podran matricular-se en el període de matrícula d'alumnes antics sense realitzar aquest tràmit, del 29 de gener al 6 de febrer de 2019.

Sol·licitud d'accés a un altre cicle formatiu

Els alumnes que actualment estan o que hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i vulguin cursar-ne un altre han de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. Aquesta sol·licitud es fa telemàticament a l'apartat de Tràmits de la Secretaria virtual i només s'ha de presentar la documentació que acredita els requisits acadèmics d'accés al nou cicle formatiu, en cas que no s'hagi presentat abans.

Termini: des del dia 13/11/2018 fins al dia 23/11/2018 (a les 23.55 h).

Els alumnes que tramitin una Sol·licitud d'accés a un altre cicle formatiu participaran en el procés d'adjudicació de places juntament amb els alumnes nous i, si obtenen una plaça, podran fer la matrícula en el període de matrícula dels alumnes antics (però a partir de l'1 de febrer de 2019), per iniciar els estudis al segon semestre del curs 2018-19 (al febrer de 2019).

Més informació