Projectes

El passat dia 22 de novembre, vam rebre la visita de dues professores, la Siw-Aina Holck i la Susanne Jonsson, de l’escola noruega Ringsaker videregående skole.

Es tracta d’un centre educatiu ubicat a la ciutat de Hamar, al comtat de Hedmark, que imparteix ensenyaments professionals d’educació infantil i atenció a persones en situació de dependència i discapacitat.

L’objectiu de la trobada va ser establir llaços de cooperació per a la realització de pràctiques d’estudiants d’Educació Infantil a Barcelona.