Matrícules

La matrícula per al segon semestre del curs 2018-19 dels estudis de Batxillerat per a alumnat nou estarà oberta entre els dies 22 (a partir de les 12h) i 29 de novembre. Es considera alumnat nou aquell alumne que no ha cursat mai Batxillerat a l'IOC.

Si us voleu matricular per primera vegada al Batxillerat a l'IOC, adreceu-vos a l'espai corresponent d'aquests estudis.

La matrícula del segon semestre per a l'alumnat antic de Batxillerat (alumne que ha cursat o cursa actualment el Batxillerat a l'IOC) es farà al gener de 2019. Tota la informació apareixerà a l'aula de tutoria del campus IOC.