Notícies

Licitació del contracte de digitalització, identificació i distribució digital de les proves finals dels alumnes. Expedient 3/2018.

S'informa que l'apertura del sobre B d'aquesta licitació  tindrà lloc el dia  24 d’octubre del 2018 a les 12h a la Sala 101 de la seu de l'Institut Obert de Catalunya: Avda. Paral·lel, 71, 08004 Barcelona.