Matrícules

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir millorar-ne la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional.

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb el CFGS Prevenció de riscos professionals.

Obrim el període d’inscripció per al servei d’Assessorament (CFGS Prevenció de Riscos Professionals) des del 17 de setembre fins al 25 d’octubre de 2018.

Tota la informació sobre el servei AR a: Assessorament i reconeixement acadèmic.

Accés a la inscripció