Matrícules

Matrícula d'alumnes nous d'FP per al 1r semestre del curs 2018-19

Del 2 a l'11 de maig de 2018 s'obre el període per a la sol·licitud de matrícula dels alumnes nous als cicles formatius de Formació Professional per al 1r semestre del curs 2018-19.

Trobareu informació sobre el procediment a:

Readmissió i sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu per al primer semestre del curs 2018/19

Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu

Per aquesta matrícula al 1r semestre del curs 2018-19 no cal demanar una readmissió. És a dir, els alumnes que estiguin o hagin estat matriculat en un cicle formatiu a l'IOC i no tinguin superat cap mòdul o crèdit, podran matricular-se en el període de matrícula d'alumnes antics sense realitzar aquest tràmit del 5 al 14 de juny de 2018.

Sol·licitud d'accés a un altre cicle formatiu

Els alumnes que actualment estan o que hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i vulguin cursar-ne un altre han de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. Aquesta sol·licitud es fa telemàticament a l'apartat de Tràmits de la Secretaria virtual i només s'ha de presentar la documentació que acredita els requisits acadèmics d'accés al nou cicle formatiu, en cas que no s'hagi presentat abans.

Termini: des del dia 02/05/2018 fins al dia 11/05/2018 (a les 23.55 h).

Els alumnes que tramitin una Sol·licitud d'accés a un altre cicle formatiu participaran en el procés d'adjudicació de places juntament amb els alumnes nous i, si obtenen una plaça, podran fer la matrícula en el període de matrícula dels alumnes antics (però a partir del 8 de juny de 2018), per iniciar els estudis al primer semestre del curs 2018-19 (al setembre de 2018).

Més informació