Documentació

Els principals documents que regeixen l'activitat de l'IOC són aquests:

Projecte educatiu de centre

Annexos:

Projecte Lingüístic de Centre

Projecte de convivència

Document marc de la innovació a l'IOC

Normes d'organització i funcionament del centre

Concrecions curriculars

Pla per la llengua i la cohesió social Arxiu pdf
Programació general anual curs 21-22
Carta de compromís amb el Campus IOC Descarregar aquest arxiu (Carta_de_compromis_amb_el_Campus_IOC.pdf)
Política de qualitat
Presentació IOC
 

 

Contractacions

 

 

Licitació d'un contracte de subministrament de llicències de materials docents adaptats a la formació a distància (exp.1/2018)
Licitacions anteriors

 


Informació licitació Servei de Neteja 2017:

Data de publicació: 10/06/2016 a les 23,55 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci DOGC.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PPT-1.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PCA.pdf)
 • Resolució d'un error del plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NET_Revisió error material.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci_obertura sobre C-1.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_NET_informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_adjudicació.pdf)

Informació licitació d'un contracte de digitalització de proves finals:

Data de publicació: 11/06/2016 a les 00,10 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci DOGC (1)-2.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PPT.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PCA.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci_obertura sobre C.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_Informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_adjudicació.pdf)

Aclariments a dubtes del PPT digitalització (Exemple prova, Exemple llista assistència)