Documentació

Els principals documents que regeixen l'activitat de l'IOC són aquests:

Projecte educatiu de centre
Normes d'organització i funcionament del centre

Concrecions curriculars

Projecte Lingüístic de Centre
Pla per la llengua i la cohesió social Arxiu pdf
Pla anual curs 18-19
Pla millora 14/17 Arxiu pdf
Carta de compromís amb el Campus IOC Descarregar aquest arxiu (Carta_de_compromis_amb_el_Campus_IOC.pdf)

Liquidació del pressupost del 2013 Arxiu pdf

Liquidació del pressupost del 2014Descarregar aquest arxiu (liquidació_pressupost_2014.pdf)

Liquidació del pressupost del 2015 Descarregar aquest arxiu (liquidació_pressupost_2015.pdf)

Política de qualitat Descarregar aquest arxiu (Politica_qualitat_PENJAR AL WEB.pdf)

Informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'IOC

Nota informativa sobre l'informe de la Sindicatura

Presentació IOC
Taules retributives del personal docent

 

Contractacions

 

 

Licitació d'un contracte de subministrament de llicències de materials docents adaptats a la formació a distància (exp.1/2018)
Licitacions anteriors

 


Informació licitació Servei de Neteja 2017:

Data de publicació: 10/06/2016 a les 23,55 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci DOGC.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PPT-1.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PCA.pdf)
 • Resolució d'un error del plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NET_Revisió error material.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci_obertura sobre C-1.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_NET_informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_adjudicació.pdf)

Informació licitació d'un contracte de digitalització de proves finals:

Data de publicació: 11/06/2016 a les 00,10 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci DOGC (1)-2.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PPT.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PCA.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci_obertura sobre C.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_Informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_adjudicació.pdf)

Aclariments a dubtes del PPT digitalització (Exemple prova, Exemple llista assistència)