L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Erasmus+

Carta i Declaració de Política Erasmus+

Carta Erasmus d'Educació Superior 2014_2020

ECHE_2014_section_D.pdf

Resum del projectes actius durant el curs 2016/17:

L'IOC s'emmarca en un projecte de qualitat i millora contínua que compleix la norma UNE-EN ISO 9001 de qualitat, i que té entre els seus objectius la dimensió europea del centre i la definició d'indicadors que serveixin per a la avaluació dels projectes que es portin a terme des de la institució a través d'auditories internes i externes. Concretament, la formació requerida fa referència a l'objectiu clau 1 del Pla de Qualitat i Millora (2014-2017):
- Fomentar l'anàlisi, la investigació i la innovació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
I està inclosa en les Estratègies següent:
- Revisar el model formatiu
- Fomentar projectes i intercanvis al servei de la millora del centre
- Establir acords amb institucions par facilitar millores acadèmiques pertinents

K2-GRECOL Getting ready for European citizenship on-line
Projecte Eramus+KA2 –Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategic Partnerships for adult education
Aquest projecte està coordinat per l'IOC i té una durada de tres anys 2014-2017
Els socis són: Rigas Raina 8.vakara (mainu) vidusskola ( Latvia), North East Scotland College, Aberdeen (United Kingdom),Pädagogische Hochschule Freiburg. Freiburg (Germany), VUC Storstrøm Nykøbing (Denmark), Istituto Comprensivo Stata Le B. Lorenzi Fuman VR. Fumane(Italy), Kayseri Valiligi Dis Iliskiler ve AB Koordinasyon Merkezi Kayseri (Turkey)
L'objectiu del projecte és elaborar el material i activitats d'aprenentatge d'un curs online amb continguts i activitats d'aprenentatge sobre ciutadania europea. El curs constarà de cinc mòduls: 1. European identity, 2. European institutions and their functions, 3. European mobility: work, study and live in Europe,4. Dealing with cultural diversity: work in a multicultural environment, 5. Final project: summary and practises with the contents.

K2-Projecte VISE
Projecte Eramus+ KA2
Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education

Aquest projecte el coordina VUC Storstrøm, (Dinamarca) i l'IOC i participa coma soci (partner). Té una durada de tres anys 2015-2018

Els altres socis: Kaunas University of Technology, (Lithuania), Tampere Adult Education Centre (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK) (Finland), Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), Neederlands

Projecte sobre la utilització dels sistemes de vídeo i videoconferència. El projecte desenvoluparà una guia interactiva amb estudis de  cas amb continguts com: motivar als estudiants, l'aprenentatge a distància i els professors convidats a través de videoconferència, La innovació metodològica i els sistemes compartits de coneixement, Flipped classrrom, webminars i MOOCs i la classe global. Per explotar i disseminar els resultats. es prepararà un curs MOOC  que s'oferirà com a curs de formació.

K2- FIFOWEU "Fit for work in Europe".

L'IOC participa com a soci (partner) en aquest projecte.
El coordinador és el BBS am Pottgraben Osnabrück. Els altres socis són Bulgària, França i Turquia.
El projecte té una durada de dos cursos (2015-2017).
L'objectiu és donar a conèixer als estudiants, després de l'educació secundària, el mercat laboral a Europa. Per això , s'hauran d'informar de les qualificacions que necessiten, els costums, hàbits culturals, normes i altres qüestions dels altres països per tal de veure les oportunitats que els ofereix Europa.
Hi haurà mobilitats d'estudiants, acompanyats de professors, a diferents països socis. Els alumnes i professors de fora ens visitaran també a Barcelona. En aquest segon any del projecte, s'organitzarà una estada d'una setmana a una empresa dels països participants per a que els alumnes seleccionats puguin posar en pràctica el que han desenvolupat en el projecte.

K1- Noves mirades en la formació d'adults
Projecte k1 de mobilitat de professorat per fer una estada de formació d'una setmana a Finlàndia: Structured Study Visit to Schools & Training Seminar en Helsinki (Finlàndia) (del 17 de abril al 23 de abril de 2016).

La formació permetrà:
el coneixement del funcionament i de les metodologies educatives emprades en alguns centres de formació de persones adultes finlandesos;
una immersió del professorat en la vida cultural del país que millorarà la comprensió i l'ús de l'anglès per una comunicació efectiva en situacions reals;
l'estudi i l'experiència conjunta de les cultures i manifestacions a Europa, juntament al treball cooperatiu en grup multinacional, la realització d'entrevistes a la població local i la participació en seminaris de formació i tallers pràctics;
la participació en projectes col·laboratius d'aprenentatge intercultural ajudarà a adoptar metodologies basades en la investigació de projectes per animar els estudiants a comparar la seva pròpia cultura i la forma de vida amb la cultura d'altres països europeus.
la creació de materials didàctics autèntics i contextualitzats que formaran un banc de recursos compartit.
la vinculació del professorat de diferents països ha de servir per afavorir futures associacions d'aprenentatge que reforcin la dimensió europea del centre.

Les experiències i conclusions que s'extreguin de la formació tindran un impacte significatiu a l'IOC a través de formacions internes del professorat, noves pràctiques i nous enfocaments didàctics. Així com, també, s'espera establir vincles de col·laboració amb centres educatius d'adults de Finlàndia o bé d'altres països europeus, per crear xarxes per a futurs projectes K2.

PROJECTES:

  1. Projecte VISE Video Systems in Education

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Strategic partnership

Coordinator VUC Storstrøm DK

Partners: Kaunas University of Technology, LT, Tampere Adult Education Centre (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK) FI, Institut Obert de Catalunya (IOC), ES, Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), NL

Summary

Video learning systems can be an important element in the development of the European educational system. However It takes specialist skills to develop and implement a video learning strategy and most schools have a lack of knowledge and information on video learning systems. The ViSE project will produce an interactive guidebook on implementation of video learning systems, Massive Open and Online Courses (MOOCs) to develop the skills af school staff towards implementation of video learning systems and teaching practice with use of video learning systems. The 5 partners in the ViSE project represent more sectors and they all have one or more important expert skill on video learning:

1. VUC Storstrøm, applicant organisation and DK partner. Adult educational center. Expert in real presence video conferencing systems in general adult education and upper secondary education (Global Classroom).

2. Kaunas University of Technology, LT partner. Offers master level (MSc) on ICT in learning, expert in MOOCs and other large scale online educations, experts in learning management systems as provider and service center for the school intranet learning system and the video conference and webinar platform for schools in Lithuania.

3. Tampere Adult Education Centre (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK), FI partner, offers a range of vocational adult educations. TAKK have specialized in motivating adult learners to learn, progress and succeed together despite cultural differences and language barrieres. They have adult students from over 40 countries studying in Finnish every day. TAKK uses video conference to connect with distant learners and partners.

4. Institut Obert de Catalunya (IOC), ES partner, provides distance learning educations on more levels up to Upper secondary for more than 15.000 learners. They are specialist in learning materials for digital distance learning and on-line counseling services.

5. Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), NL partner, works with school and learning development. They are specialist in digital learning systems as the Flipped Classroom

 The interactive guidebook will present 40 - 50 show cases, i.e. 6 - 9 showcases in 6 topics:

1. Motivating learners – video used in innovative collaboration in the virtual classroom. Headed by FI partner.

2. Distance learning and guest teaching with use of video conference. Headed by ES partner.

3. Innovation methods and knowledge sharing systems – anchoring the ICT development in the organisation. Headed by DK.

4. Flipping the classroom – a new learning concept. Headed by NL partner

5. Webinars and MOOCs – live video streaming. Headed by LT partner.

6. Global Classroom – learners connected with use of real presence videoconferencing. Headed by DK partner.

The showcases will be developed in innovation work groups with other partners and with specialist supervision from one of the partners. All showcases will be documentation of the actual implementations of a video learning elements in real live situations in different sectors in the school system.

The work groups will use the Innovation method for development of ICT learning. The method is developed in the Global Classroom project by Aalborg University, DK and the DK partner.

We believe that the way to success in these matters goes through co-operation between the school management, the teachers and the learners (students, pupils, adult learners …). The teachers and their skills are in focus in this project as each of them will implement one or more new elements in their teaching. But during the process each partner will produce documentation on how the new framework is prepared by the management and how the learners respond to the new elements.

The ViSE project will use MOOCs and internal and external training courses for the exploitation and dissemination of the project results. We aim at presenting the MOOCs for a large audience across the school sector in Europe. The impact will be measured by the number of participants in the MOOCs and the number of guests we will account on the interactive guidebook.

 The long term benefits will be that the school sector will have a solid, practical and applicable tool for development of both strategies and specific choice of video learning element.

  1. Projecte Getting Ready for European Citizenship on-line conveni_erasmus.pdf

  • Summary

The aim of this project is to build solutions for the integration of adult citizens of the EU in 21st century. Euroscepticism , European citizenship, using digital tools, identity, cultural diversity, integration, economy, history, multicultural, plural, open-minded are the key concepts that will be addressed during the three years.

To achieve this aim we will work through cooperation and partnership among countries using digital tools.

We will design and develop an online course called “Getting Ready for European Citizenship on-line” (GRECOL) which is inspired by a previous Grundtvig partnership project called “Digital Classroom”. During the project we observed, in adult learners across  this Grundtvig partnership a notable lack of European identity and a lack of awareness of the wide range of European resources available to facilitate their mobility and develop their sense of shared citizenship.

Once this new partnership was created with the participation of 7 adult organizations from ES, GE, LV, IT, TR, UK, DK countries with diverse backgrounds but with common motivations for changing adult education in EU, we started to develop the project.

European citizenship implies a closer, more emotional relationship that is rooted in shared values, the celebration of diversity, and respect of different identities and the protection of national heritages.

The proposed new course, comprised of 5 modules detailed below, may be offered in online and blended-learning formats. In addition, the 5 modules may be independently utilized as stand-alone materials or integrated into other courses according to the individual needs of each educational context. 

The structure of the subject “Getting Ready for European citizenship” (GRECOL) will be:

1. M1.Developing a European identity

2. M2. European institutions and their functions

3. M3.European mobility

4. M4. Dealing with cultural diversity

5. M5. Final Project

The methodology of the course is based on a model that develops its activities through the web and on the web. The students become the center of the model and the process of learning. The model is aware of the nature of the potential students. The general features of e-activities are diversity, openness and flexibility and they contain discussions, tasks, quizzes, surveys, and a final project using a varied range of digital tools.

The final product will be an OER material ready for be using for any adult institution around Europe. During the third year of the project impact and dissemination will be the main goal by sharing GRECOL as much as possible al local, national and international level in platforms, congress, papers.  And of course, using GRECOL as a course, curricula, module or workshop in each one of the partnership' organizations during the following years.  

At the end of the project we hope to offer some solutions for the integration of adult citizens in Europe to become e-citizens. Getting involved in joint projects as well as increased mobility helps to develop this feeling of belonging. (For and active European citizenship, White Paper 2011).