L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Competic 3

Què és el Competic?

El certificat COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Objectiu

Aquests certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Què s’avalua: trets destacats

El currículum de competència digital COMPETIC s'ha regulat mitjançant la RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.

El currículum de competència digital COMPETIC és una adaptació a l'ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l’annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). ORDRE PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l'equivalència entre els certificats de competència digital de l'educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

El COMPETIC és un certificat equivalent a tots els nivells al certificat ACTIC.

Com s'organitza?

Hi ha tres nivell de COMPETIC. A l’IOC oferim el COMPETIC3. Per a matricular-se al COMPETIC3 és necessari tenir el certificat de COMPETIC2 o d’ACTIC2, o bé haver superat ja alguna altra competència del COMPETIC 3.

El certificat de COMPETIC 3 està compost per cinc competències. Cal haver acreditat almenys dues competències per a tenir el certificat de COMPETIC3.

C4: Tractament de la informació escrita (Tractament de text)
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia)
C6: Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)
C7: Tractament de les dades (Bases de dades)
C8: Presentació de continguts

Cursos a distància

A l’IOC actualment oferim cursos a distància de 35h per assolir aquestes tres competències:

  • C6. Tractament de la informació numèrica
  • C7. Tractament de les dades
  • C8. Presentació de continguts

En els propers trimestres anirem ampliant l’oferta fins a oferir totes cinc competències.

Preu

El preu per cada curs-competència és de 40€.