Notícies

Estudis

Graduat en educació secundària (GES)

🗓 Trimestre de Tardor del 2021 (setembre-desembre 2021)

 • alumnat antic i nou: del 2 al 8 de setembre del 2021

🗓 Trimestre d'Hivern del 2022 (gener-març 2022)

 • alumnat nou: del 4 al 10 de novembre del 2021
 • alumnat antic: del 10 al 16 de desembre del 2021

🗓 Trimestre de Primavera del 2022 (abril-juny 2022)

 • alumnat nou: del 10 al 16 de febrer del 2022
 • alumnat antic: del 25 al 31 de març del 2022

Batxillerat

🗓 Primer semestre (setembre 2021-gener 2022)

 • alumnat antic: del  22 al 29 de juny del 2021
 • alumnat nou i antic: del 7 al 13 de setembre del 2021

🗓 Segon semestre (febrer-juny 2022)

 • alumnat nou: del 16 al 22 de novembre del 2021
 • alumnat antic: del 17 al 21 de gener del 2022

Alumnat visitant de batxillerat (matriculat a centres presencials): del 7 al 17 de setembre del 2021. (La matrícula l'ha de fer el centre, seguint les instruccions de l'IOC).

Formació professional

🗓 Primer semestre (setembre 2021-gener 2022)

 • alumnat nou: preinscripció del 3 al 13 de maig de 2021
 • alumnat antic: del 17 al 29 de juny del 2021
 • L'alumnat antic que hagi de tramitar una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu o una Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu, ho ha de fer prèviament a la matrícula a través de la Secretaria FP: del 3 al 13 de maig de 2021.

🗓 Segon semestre (febrer-juny 2022)

 • alumnat nou: preinscripció del 15 al 25 de novembre del 2021
 • alumnat antic: de l'1 al 10 de febrer del 2022
 • L'alumnat antic que hagi de tramitar una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu o una Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu, ho ha de fer prèviament a la matrícula a través de la Secretaria FP: del 15 al 25 de novembre del 2021.

EOI

🗓 Primer semestre (setembre 2021-gener 2022): Anglès i Alemany

 • alumnes nous i discontinus:
  Preinscripció i test de nivell: del 26 d'abril fins al 5 de maig de 2021
  Presentació de la documentació: del 14 al 24 de maig de 2021
  Matrícula i pagament: del 25 al 31 de maig de 2021
 • alumnes actuals (els que estan cursant un mòdul a l'EOI-IOC a l'inici de la matrícula). Matrícula: del 23 al 29 de juny de 2021

🗓 Segon semestre  (febrer-juny 2022):  Anglès,  Alemany i Català C2

 • alumnes nous i discontinus:
  Preinscripció i test de nivell: del 21 al 29 d'octubre de 2021
  Presentació de la documentació: del 10 al 22 de novembre de 2021
  Matrícula i pagament: del 23 al 30 de novembre de 2021
 • alumnes actuals (els que estan cursant un mòdul a l'EOI-IOC a l'inici de la matrícula). Matrícula: del 27 de gener al 5 de febrer del 2022.

Curs de preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS)

 • alumnat nou i antic: del 16 al 23 de setembre de 2021
 • Preparació de matèries específiques per a alumnat matriculat en centres presencials autoritzats: del 16 de setembre al 15 d'octubre del 2021. (La matrícula l'ha de fer el centre, seguint les instruccions de l'IOC).

Curs autoformatiu de preparació de les proves d'accés a la universitat per a alumnes de batxillerat

 • Matrícula: del 17 al 23 de gener del 2022

Curs CCNA Routing & Switching v7.0 de Cisco Networking Academy

🗓 Primer semestre (setembre 2021-gener 2022)

 • alumnat antic i nou (currículums 1 i 3):
  • Preinscripció i matrícula: del 13 al 21 de setembre del 2021.
  • Pagament: fins al 24 de setembre de 2021
  • Inici del curs: 29 de setembre de 2021

🗓 Segon semestre (febrer-juny 2022)

 • alumnat antic (currículum 2):
  • Matrícula: del 14 al 22 de febrer de 2022
  • Pagament: fins al 24 de febrer de 2022
  • Inici de curs:  2 de març de 2022

Formació pedagògica i didàctica (FPD) - Màster equivalent

Alumnat nou

 • Preinscripció: de l'1 a l'11 de juny de 2021
 • Matrícula i pagament: del 28 de juny al 9 de juliol de 2021
 • Matrícula alumnat nou en període extraordinari (només en cas de vacants): del 3 al 8 de setembre de 2021.

Alumnat antic

 • Sol·licitud de readmissió: del 29 de juny al 7 de juliol de 2021
 • Matrícula: de l'1 al 8 de juliol de 2021
 • Pagament: de l'1 al 9 de juliol de 2021

Competic 3

🗓 1r Quadrimestre Tardor del 2021 (setembre-desembre 2021)

 • Preinscripció: del 13 al 17 de setembre de 2021

🗓 2n Quadrimestre Hivern del 2022 (febrer-maig 2021)

 • Preinscripció: del 13 a 19 de gener de 2022

Serveis d'Assessorament i Reconeixement (Prevenció de riscos)

Servei d'Assessorament

 • Admissió de sol·licituds: del 20 de setembre al 21 d'octubre de 2021
 • Matrícula: del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2021

Servei de Reconeixement

 • Admissió de sol·licituds: del 21 de febrer al 4 de març de 2022
 • Matrícula: del 7 al 18 de març de 2022