Notícies

L'IOC s'ha adherit al Contracte per la web, promogut pel pare d'Internet, en Tim Berners-Lee,  perquè a l'IOC estem compromesos en protegir els drets digitals de la ciutadania.
En Tim Berners-Lee va crear el World Wide Web l'any 1990 amb la finalitat de fer una xarxa de continguts de format digital per a ser compartits mitjançant la combinació de l'hipertext i internet. El 1994 va fundar el World Wide Web Consortium al Laboratori de Ciències de la Computació (LCS) de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i ha estat investit doctor honoris causa per la Open University (2000) i la UOC (2008).

El web gratuït i obert s'enfronta a desafiaments reals. La meitat de la població mundial encara no pot entrar-hi. Els beneficis del web per l'altra meitat, però, vénen acompanyats de molts riscos: posen en risc la nostra intimitat, la nostra democràcia, i els nostres drets. Necessitem construir una web millor.

Per això els tres primers principis del contracte impliquen els governs: assegurar que tothom pugui accedir a internet; mantenir tota la internet accessible durant tot el temps, i respectar i protegir els drets digitals de la ciutadania. El contracte també aposta perquè els ciutadans defensin tres altres principis: ser creadors de continguts i col·laboradors del web; bastir comunitats fortes que respectin el discurs civil i la dignitat humana, i la lluita a favor del web.