Matrícules

Consulta de l'adjudicació de places

En el procés d'adjudicació de places de la matrícula del 2n semestre del curs 2019-20 per a l'alumnat nou d'FP, han resultat admeses totes les persones que, dins del termini, han presentat la sol·licitud de matrícula a un cicle formatiu i tenen la documentació correcta, excepte per als cicles formatius següents:

  • CFGM Cures auxiliars d'infermeria: seguint els criteris de prioritat establerts, han estat admeses totes les persones que presenten estudis d'ESO (o equivalents), PQPI i FP Bàsica, però per a la resta d'estudis presentats s'estableix la nota de tall 5.01, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors. Les preinscripcions amb dret a reserva de places s’han admès totes.

  • CFGS Integració social: seguint els criteris de prioritat establerts, han estat admeses totes les persones que presenten estudis de Batxillerat (o equivalents) i CFGM (amb formació addicional o sense), però per a la resta d'estudis presentats s'estableix la nota de tall 5.01, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors. Les preinscripcions amb dret a reserva de places s’han admès totes.

La nota de tall s'aplica només a aquests cicles formatius per haver tingut una demanda superior a les places oferides.

El resultat de l'adjudicació de places s'ha de consultar accedint al Campus IOC: Secretaria FP > Matrícula > Entrada de dades > Dades personals.

L'estat de la matrícula (al final de la pestanya Dades personals) pot ser:

  • Matriculat/da pendent de pagament: s'ha obtingut plaça per als estudis sol·licitats.

  • No admès/No admesa: no s'ha obtingut plaça per als estudis sol·licitats per aplicació de la nota de tall.

  • Exclòs/Exclosa: no s'ha presentat la documentació o la documentació que s'ha presentat no és correcta.

Les persones que han estat admeses i no tenen dret a gratuïtat, o amb gratuïtat però que han de pagar l'assegurança escolar obligatòria, han de fer el pagament de la matrícula en el termini següent:

El termini de reclamacions per errades de l'IOC en l’adjudicació de places és del 13 de desembre de 2019 (a partir de les 15.00 h) fins al 18 de desembre de 2019 (fins a les 13.00 h). Es poden consultar els horaris de les secretaries de la seu central de l'IOC o dels centres de suport d'FP en el web de l'IOC.
Adjudicació de places 2n semestre del curs 2019-20 per a alumnat antic d'FP amb "sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu" 

Els alumnes que han tramitat una sol·licitud la matrícula a un altre cicle formatiu hauran obtingut plaça si els estudis aportats donen accés al cicle demanat i han presentat la documentació correcta dins el termini, aplicant les mateixes notes de tall que per a l'alumnat nou en els cicles següents:

  • CFGS Cures auxiliars d'infermeria: 5,01 presentant estudis diferents d'ESO (o equivalents), PQPI i FP Bàsica.

  • CFGM Integració social: 5,01 presentant estudis diferents de Batxillerat (o equivalents) i CFGM (amb formació addicional o sense).

La nota de tall s'aplica només a aquests cicles formatius per haver tingut una demanda superior a les places oferides.

Consulta de l'adjudicació de places:

Les resolucions definitives d'aquestes sol·licituds es podran consultar a tot tardar el 28 de gener de 2020 a les 14 h, en el mateix tràmit de la sol·licitud que es troba a l'apartat de Tràmits de la Secretaria FP.

  • S'obrirà un termini de reclamacions per errades de l'IOC en l'atorgament d'aquestes sol·licituds, del 28 al 31 de gener de 2020.

  • Tots els alumnes admesos podran realitzar la matrícula partir del 31 de gener de 2020 (a les 15 h) fins al 5 de febrer de 2020 (a les 23.55 h).

  • El pagament de la matrícula es podrà realitzar fins al 6 de febrer de 2020 (a les 19.55 h)

Es pot consultar la informació de matrícula de les persones que estudien o han estudiat FP a l’IOC (alumnat antic), al nostre web https://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius#matricula.