Matrícules

Totes les persones que han estat admeses en la resolució definitiva, dins del termini d'inscripció ordinari, han de fer el pagament de la matrícula en el termini següent: del 28 de juny (a partir de les 12.00 h) al 9 de juliol de 2021 (fins a les 19.55 h).

Relació de sol·licituds admeses, no admeses i excloses (Resolució definitiva)

Atès que en el termini ordinari d'inscripció del mes de juny han quedat places vacants, s'obrirà un termini extraordinari per a la presentació de sol·licituds d'inscripció del 3 al 8 de setembre de 2021.

Les persones que s'han preinscrit en el termini ordinari i que compleixen tots els requisits per accedir a la Formació pedagògica i didàctica equivalent, excepte el nivell B1 d'una llengua estrangera, tindran prioritat per accedir a una plaça si poden acreditar aquest requisit no més tard del 8 de setembre de 2021, quan es tanqui el termini extraordinari per a la presentació de sol·licituds d'inscripció del curs 2021-22.