Notícies

D'acord amb el punt 6 de la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 publiquem les vacants sense proposta de l'IOC.

A la web dels ST de Barcelona-comarques es publiquen les vacants de professorat de l’IOC pel curs 2021-22:

Vacants: especialitat/cos

 • esp 620 cos 591
 • esp 512 cos 590
 • esp 621 cos 591
 • esp MA cos 590
 • esp 510 cos 590
 • esp 602 cos 591
 • esp 518 cos 590
 • esp 518 cos PS
 • esp 620 cos PT
 • esp 510 cos PS
 • esp 510 cos PS
 • esp 510 cos PS
 • esp 621 cos PT
Criteris de selecció
 • Professorat amb els requisits necessaris (preferentment funcionari de carrera) per ocupar cada plaça.
 • Nivell avançat de competències digitals. Coneixement aprofundit de Moodle.
 • Enviar el CV i un Projecte de desenvolupament dels continguts de la vacant a la qual s’opta a direccio@ioc.cat fins al 4 de juny amb l'assumpte: vacant_(especialitat). p. ex: vacant_602_591
 • Les dues candidatures més ben puntuades de cada vacant seran convocades a mantenir una entrevista per videoconferència amb la direcció i un membre de l'equip directiu.