Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya promouen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agropecuària a distància, uns estudis pioners que s’impartiran des de l’Escola Agrària de Tàrrega amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i assegurar l’eficiència i la qualitat formativa, s’ha establert una col·laboració entre l’Escola Agrària de Tàrrega, que aportarà la seva àmplia experiència en formació professional inicial agrària, i l’IOC, que proporcionarà el campus IOC i el funcionament acadèmic específic. Des del DARP també s’han produït diversos materials didàctics, que permetran disposar de continguts tècnics d’actualitat i compatibles amb les plataformes digitals actuals.

A qui va dirigit aquest cicle formatiu?

Aquest cicle a distància neix per suplir la demanda de totes aquelles persones que volen dedicar-se al sector agrícola i/o ramader, però que per motius personals o professionals no poden assistir presencialment als cursos que ja s’ofereixen presencialment a les Escoles Agràries i als centres del Dept. d’Educació.

El cicle també es dirigeix a treballadors en actiu del sector que vulguin completar estudis reglats.

Amb aquesta formació, el DARP i l’Escola Agrària de Tàrrega volen seguir contribuint al relleu generacional del món rural i a la incorporació de joves a l’empresa agrària.

Quant duren els estudis i com s’estructuren els continguts?

La durada és de 2000 hores i està organitzat en 6 semestres que es cursaran en 3 anys. Cada semestre s’inicia amb un mòdul formatiu diferent i es van alternant els continguts agrícoles i ramaders amb mòduls de gestió empresarial. L’alumne pot matricular-se a tot el cicle formatiu o realitzar una matrícula flexible, escollint algunes unitats formatives.

La formació a distància es farà a través del campus IOC, que permetrà als alumnes seguir el temari mitjançant material imprimible i també, utilitzar el recurs de la lliçó interactiva. Es realitzaran 135 hores presencials en mòduls professionals que requereixen la presència física dels estudiants, com ara el control fitosanitari, la implantació de cultius o la producció agroalimentària.

Els alumnes també duran a terme la Formació en Centres de Treball, unes pràctiques formatives no laborals incloses a tots els ensenyaments de Formació Professional. Se seleccionaran les empreses d’acord amb el currículum del cicle i les necessitats individuals dels estudiants, facilitant-los que puguin especialitzar-se en el sector que més els interessi.

Quines sortides professionals té aquest cicle formatiu?

Amb aquesta formació els alumnes obtenen la titulació de Tècnics en producció agropecuària i tenen els coneixements necessaris per atendre criteris de qualitat i rendibilitat, fent operacions de producció i de manteniment d’instal·lacions i equips i aplicant la legislació de protecció ambiental, prevenció de riscos laborals, benestar animal i seguretat alimentària. A més a més, amb aquests estudis queden acreditats els cursos tècnics i de gestió empresarial necessaris que han de cursar els joves que vulguin sol·licitar en un futur la incorporació a l’empresa agrària i l’ajut de primera instal·lació del DARP.

Els graduats en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agropecuària podran treballar per compte d’altri o per compte propi en sectors com la ramaderia, agricultura, horticultura, fructicultura, floricultura, avicultura, apicultura, cultius, cria de bestiar, producció de llet i ous i gestió de maquinària agrícola i ramadera.

Quan es pot fer la preinscripció i la matrícula?

A diferència d'altres cicles formatius de l'IOC el període de preinscripcions s’inicia el 13 de novembre i finalitza el 13 de gener.

Tots els interessats poden obtenir informació del cicle formatiu a la web de l’IOC i a la web de l’Escola Agrària de Tàrrega. També poden contactar amb l’Escola Agrària de Tàrrega mitjançant el telèfon 973 31 07 15 o el correu electrònic aecatar.daam@gencat.cat

Les sol·licituds es presentaran a l'Escola Agrària de Tàrrega a través d'un enllaç que es lliurarà en resposta a un correu a aecatar.daam@gencat.cat. El pagament del preu públic es farà del 16 al 25 de gener, seguint les instruccions que es donaran als preinscrits, i les classes virtuals s’iniciaran el 19 de febrer del 2021.