Projectes

Al llarg del 2020, en el context del projecte d'anàlisi de dades (ADA) de l'IOC, un grup de quinze professors de diferents estudis del centre van realitzar un curs a distància de Python aplicat a la ciència de dades, a la plataforma virtual Datacamp.

Això els va permetre, no només formar-se, sinó també experimentar una metodologia innovadora de treball en línia com la que s'imparteix a Datacamp, combinant l'ús del vídeo amb diferents elements d'avaluació que monitoren el seguiment de l'alumnat i l'adequació dels exercicis i continguts teòrics.

Aquest curs, s'ha complementat amb el treball de casos pràctics de forma presencial i per videoconferència, entre el grup de professors i també, de forma puntual, amb l'assessorament d'un professional extern.

Aquesta experiència, amb una valoració àmpliament satisfactòria per tothom, reforça les iniciatives de treball col·laboratiu a distància així com l'accés a recursos acadèmics d'arreu del món.