Matrícules

Del 5 al 17 de juny de 2020 s'obre el període per a la sol·licitud de matrícula dels alumnes nous als cicles formatius de Formació Professional per al 1r semestre del curs 2020-21 (de setembre-2020 a gener-2021).

Trobareu informació sobre el procediment a:

Readmissió i sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu per al 1r semestre del curs 2020/21

 

Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu

Per aquesta matrícula al 1r semestre del curs 2020-21 no cal demanar una readmissió. És a dir, els alumnes que estiguin o hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i no tinguin superat cap mòdul o crèdit, podran matricular-se en el període de matrícula d'alumnes antics, del 23 de juny de 2020 al 6 de juliol de 2020, sense realitzar aquest tràmit.

Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu

Els alumnes que estan o que hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i vulguin cursar-ne un altre, han de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. Aquesta sol·licitud es fa telemàticament a l'apartat de Tràmits de la Secretaria virtual i només s'ha de presentar telemàticament la documentació que acredita el requisit acadèmic d'accés al nou cicle formatiu.

Termini: del 5 al 17 de juny de 2020

Els alumnes que tramitin una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu participaran en el procés d'adjudicació de places juntament amb els alumnes nous i, si obtenen una plaça, podran fer la matrícula en el període de matrícula dels alumnes antics (però a partir de l’1 de juliol de 2020 a les 15.00 h), per iniciar els estudis al 1r semestre del curs 2020-21 (el setembre de 2020).

Més informació