Matrícules

Voleu ser professor o professora tècnic d'FP o d'ensenyaments Esportius? Des del setembre de 2015 és un requisit per exercir la docència tenir la certificació de la Formació pedagògica i didàctica (FPD).

A l'IOC podeu cursar la Formació pedagògica i didàctica per a l'exercici de la docència en els cossos de Professorat tècnic de Formació professional (algunes especialitats) i d’Ensenyaments esportius.

Des del 2 de juny, i fins al 12, restarà oberta la matrícula pel pròxim curs 2020-21.

Tota la informació sobre la FPD i el procediment de matrícula a la web de l'IOC.