Notícies

A la web dels ST de Barcelona-comarques es publiquen les vacants sense propostes de l’IOC pel curs 2020-21:

Vacants: especialitat/cos
 • LE-590
 • CLA-590
 • 508-590
 • 622-591
 • LC-511
 • CN-511
 • TEC-590
 • 193-592 
Criteris de selecció
 • Professorat amb els requisits necessaris (preferentment funcionari de carrera) per ocupar cada plaça.
 • Nivell avançat de competències digitals. Coneixement aprofundit de Moodle.
 • Enviar el CV i un Projecte de desenvolupament dels continguts de la vacant a la qual s’opta a direccio@ioc.cat fins al 5 de juny amb l'assumpte: vacant_(especialitat)
 • Les dues candidatures més ben puntuades de cada vacant seran convocades a mantenir una entrevista per videoconferència amb la direcció i un membre de l'equip directiu.