Notícies

Els certificats de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (COMPETIC) del trimestre d'Hivern20 així com els de tots els trimestres anteriors ja estan disponibles a la Secretaria Competic del nostre campus IOC.

Es poden descarregar i fer-ne la corresponent comprovació a través del codi de verificació.