Notícies

S'ha publicat al DOGC el decret de creació de l'IOC.
L'article 1 diu que Es crea el centre públic singular per a la impartició específica dels ensenyaments no universitaris en la modalitat d'educació no presencial, amb la denominació Institut Obert de Catalunya, IOC.
Estem segurs que aquesta eina normativa ens permetrà seguir avançant molt més en el nostre camí.