Notícies

El Departament d'Educació ha publicat les dades dels estudiants matriculats a l'IOC durant el curs 2018-19. Les hem afegit al nostre web a l'apartat de Transparència.

L'IOC, com a centre públic, està implicat en què l'organització s'obri i funcioni d'una forma proactiva, i doni a conèixer diferents tipus d'informació, com ara són les dades i els documents dels quals disposa en diferents formats i de manera visible, accessible i comprensible per la ciutadania.

Trobareu els nostres documents públics a l'apartat de Documentació. Hi ha, entre d'altres el Projecte educatiu de centre, les Normes d'organització i funcionament del centre i la Programació general anual curs 19-20.