Matrícules

Del 21 al 28 de novembre obrim als estudiants nous la matrícula pels estudis de Batxillerat a distància corresponents al 2n semestre del curs 2019-20 que començaran el febrer de 2020.

El títol de batxillerat permet incorporar-se a la vida laboral,  accedir a estudis de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius o d’ensenyaments artístics superiors, així com l’accés a la universitat (un cop superada la prova d'accés a la universitat, PAU).

Si et vols matricular per primera vegada al Batxillerat a l'IOC, adreça't a l'espai corresponent d'aquests estudis per saber-ne tots els detalls.