Matrícules

Vols començar a estudiar FP el febrer del 2020?

Del 12 al 22 de novembre de 2019 s'obre el període per a la sol·licitud de matrícula dels alumnes nous als cicles formatius de Formació Professional per al 2n semestre del curs 2019-20 (de febrer a juny de 2020).

Trobareu informació sobre el procediment a:

Readmissió i sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu per al 2n semestre del curs 2019/20

 

Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu

Per aquesta matrícula al 2n semestre del curs 2019-20 no cal demanar una readmissió. És a dir, els alumnes que estiguin o hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i no tinguin superat cap mòdul o crèdit, podran matricular-se en el període de matrícula d'alumnes antics, del 28 de gener de 2020 al 5 de febrer de 2020, sense realitzar aquest tràmit.

Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu

Els alumnes que estan o que hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i vulguin cursar-ne un altre, han de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. Aquesta sol·licitud es fa telemàticament a l'apartat de Tràmits de la Secretaria virtual i només s'ha de presentar la documentació que acredita el requisit acadèmic d'accés al nou cicle formatiu, en cas que no s'hagi presentat abans.

Termini: del 12 al 22 de novembre de 2019

Els alumnes que tramitin una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu participaran en el procés d'adjudicació de places juntament amb els alumnes nous i, si obtenen una plaça, podran fer la matrícula en el període de matrícula dels alumnes antics (però a partir del 31 de gener de 2020 a les 15.00 h), per iniciar els estudis al 2n semestre del curs 2019-20 (el febrer de 2020).

Més informació