Matrícules

El servei d'Assessorament en la FP té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts tècnics en prevenció de riscos laborals (PRL).

Ara obrim el període d’inscripció per al servei d’Assessorament (CFGS Prevenció de Riscos Professionals) del 20 de setembre fins al 24 d’octubre de 2019 que oferim al nostre centre durant el primer semestre de curs 2019-20.

Més endavant, el Febrer del 2020, obrirem el servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. Aquest segon servei s'adreça a les persones que vulguin obtenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb el CFGS Prevenció de riscos professionals. 

Accés a la inscripció

Més informació a: Assessorament i reconeixement acadèmic.

Contacte: pàgina de contacte del nostre web; trieu Estudi: Assessorament i Reconeixement acadèmic