Matrícules

Per cobrir les darreres places vacants i completar així un dels grups del Curs de català per a joves residents a l'estranger,  s'ha reobert la matrícula fins a l'1 d'octubre. Per a fer la inscripció només cal accedir al formulari que trobareu a l'espai CRE del nostre web i omplir-lo.

Els cursos de català per a joves residents a l'estranger són cursos que, a través d'un entorn interactiu i del treball col·laboratiu, permeten aprendre i millorar el català escrit i oral als joves de famílies catalanoparlants residents a l'estranger.

Cada curs té una durada de quatre mesos i la seva inscripció és gratuïta. Actualment oferim un nivell inicial i en els pròxims cursos anirem augmentant l'oferta fins a completar un itinerari de quatre anys.