Matrícules

Del 3 al 15 de maig de 2019 s'obre el període per a la sol·licitud de matrícula dels alumnes nous als cicles formatius de Formació Professional per al 1r semestre del curs 2019-20 (del setembre-2019 al gener-2020).

Trobareu informació sobre el procediment a:

Readmissió i sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu per al 1r semestre del curs 2019/20

 

Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu

Per aquesta matrícula al 1r semestre del curs 2019-20 no cal demanar una readmissió. És a dir, els alumnes que estiguin o hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i no tinguin superat cap mòdul o crèdit, podran matricular-se en el període de matrícula d'alumnes antics, del 6 al 19 de juny de 2018, sense realitzar aquest tràmit.

Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu

Els alumnes que estan o que hagin estat matriculats en un cicle formatiu a l'IOC i vulguin cursar-ne un altre, han de fer la sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu. Aquesta sol·licitud es fa telemàticament a l'apartat de Tràmits de la Secretaria virtual i només s'ha de presentar la documentació que acredita el requisit acadèmic d'accés al nou cicle formatiu, en cas que no s'hagi presentat abans.

Termini: del 3 al 15 de maig de 2019

Els alumnes que tramitin una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu participaran en el procés d'adjudicació de places juntament amb els alumnes nous i, si obtenen una plaça, podran fer la matrícula en el període de matrícula dels alumnes antics (però a partir del 12 de juny de 2019 a les 15.00 h), per iniciar els estudis al 1r semestre del curs 2019-20 (el setembre de 2019).

Més informació