Projectes

Dins de les accions de millora pel que fa a prevenció de riscos laborals i ergonomia, a l'IOC hem començat a mesurar amb uns sensors la qualitat de l'aire de l'interior de l'edifici de la nostra seu (temperatura, humitat i nivell de CO) així com el soroll.

Els resultats han estat del tot correctes, tot i que cal seguir estudiant i treballant per millorar.