Notícies

Del 7 al 23 de juny del 2011 s'obrirà la matrícula per a l'alumnat antic* d'FP per al primer semestre del curs 2011/12. Es podran iniciar els tràmits a partir de les 14,30 hores.

L’alumnat antic ha d’accedir al campus de l’IOC, des d'aquest mateix web (mitjançant el seu nom d’usuari o usuària i la contrasenya) i actualitzar les dades, seleccionar els mòduls o crèdits que es volen cursar durant el proper semestre i fer-ne el pagament.

Guia de matrícula per a l'alumnat antic

*Es considera alumnat antic les persones que cursen un cicle formatiu a l'IOC o que l'han cursat en semestres anteriors (l’alumnat que té algun mòdul/crèdit pendent de qualificació no pot iniciar la matrícula).

Per accedir a un cicle formatiu diferent del que s’està cursant o es va cursar cal sol·licitar-ho prèviament des de la secció de tràmits de la secretaria del Campus (fins al dia 7 de juny d'enguany).