Notícies

Entre el 22 i el 29 de febrer de 2012 s'obre matrícula per al curs CCNA Discovery v4.0 de Cisco Networking Academy

Més informació

Accés a la inscripció (a partir de les 12:00h de la data d'obertura)

Propera matrícula

Del 22 al 29 de febrer de 2012

Preu per semestre 130 Euros
Nombre de places 60 (cal una matrícula mínima de 20 alumnes)
Blocs ofertats
  • Bloc 1
  • Bloc 2 (només antics alumnes que hagin superat el bloc 1)
  • Bloc 3 (només antics alumnes que hagin superat el bloc 2)
  • Bloc 4 (només antics alumnes que hagin superat el bloc 3)
Consideracions importants Donat que el nombre de places és limitat, les places es concediran per estricte ordre de matrícula.