Notícies

Entre els dies 21 i 27 de gener d'enguany s'obrirà la matrícula per al segon semestre del curs per a l'alumnat antic* de Batxillerat.

Aquest alumnat ha d’accedir al campus de l’IOC mitjançant el seu nom d’usuari o usuària i la contrasenya i formalitzar la matrícula.

Guia de matrícula per a l'alumnat antic

 

*Alumnat antic: alumnat que durant els cursos 2008-2009 i/o 2009-2010 i/o primer semestre del curs 2010-2011 ha estat matriculat de batxillerat a l’IOC