Notícies

L'IOC Idiomes assegura la formació del seu alumnat amb l'objectiu que aquest assoleixi progressivament el nivell Bàsic i Intermedi de les Escoles Oficials d'Idiomes i organitza els exàmens per l'obtenció de les certificacions oficials corresponents.

Tota la informació sobre aquests estudis a: Idiomes.

El nombre de places ofertes en aquesta primera convocatòria serà de 1.000 entre els dos mòduls.*

  • La matrícula en el mòdul 1A i en el mòdul 1B s’haurà de fer efectiva durant el període comprès entre el 18 i el 23 de febrer de 2011.
  • L'import és de 95,00 € per cada mòdul de setanta hores.

 

*Les preinscripcions es numeren correlativament. El número de la preinscripció és vàlid per al sorteig d’adjudicació de places, quan s’escaigui. Si el nombre de sol·licituds és superior al de places disponibles l’admissió es resoldrà mitjançant un sorteig públic que tindrà lloc el 17 de febrer de 2011, a les 11.00 hores, a la seu de l’IOC. L’institut en farà difusió a partir de les 12.00 hores.

Requisits d'accés:

Per accedir a l'IOC Idiomes és requisit tenir divuit anys complerts en l'any natural en què es comencin els estudis.

Accés als diferents mòduls:

  • Per accedir al mòdul 1A no cal acreditar cap nivell previ de coneixements, tot i haver de fer obligatòriament el test de nivell en el moment de formalitzar la preinscripció.
  • Per accedir al mòdul 1B cal haver superat el mòdul immediatament anterior o haver acreditat un determinat nivell mitjançant el test de nivell.

Calendar d'implantació dels estudis:

  • Mòdul 1A i 1B: del 8 de març al m24 de juny de 2011

La previsió per als dos pròxims semestres és la següent:

  • Mòdul 2A: s'afegeix a setembre de 2011 (s'imparteixen 1A, 1B, 2A)
  • Mòdul 2B: s'afegeix a febrer de 2012 (s'imparteixen 1A, 1B, 2A, 2B)

Aquests quatre primers mòduls corresponen al nivell bàsic d'anglès.

El nivell intermedi començarà a implementar-se una vegada l'IOC Idiomes hagi consolidat el nivell bàsic.