Notícies

Actualment la Subdirecció General d'Ordenació de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial amb col·laboració amb l'IOC  necessita :

1     Orientador específic de Formació Professional.

Criteris de selecció

  •  Nivell avançat de competències digitals. Coneixement aprofundit de Moodle.
  • Coneixement aprofundit del sistema de formació professional.
  • Experiència en orientació professional del sistema educatiu i professional.
  • Enviar el CV a formacioprofessional@gencat.cat amb l'assumpte: vacant_PSI_FP
  •  Les dues candidatures més ben puntuades de cada vacant seran convocades a mantenir una entrevista per videoconferència o presencialment a Via Augusta, 202-226. Barcelona