Matrícules

Entre els dies 15 i 22 de setembre d'enguany s'obre el període de matrícula per al curs de preparació per a la prova d'accés als cicles formatius d'FP de grau superior, d'Arts plàstiques i disseny o d'Ensenyaments esportius.

L'IOC ofereix formació de totes les matèries que són objecte d'examen a les proves d'accés a Cicles de Grau Superior; aquestes s’imparteixen al llarg de tot el curs, durant el qual l’alumne podrà fer un seguiment del seu progrés mitjançant lliuraments i una simulació telemàtica final de la prova d’accés.