Matrícules

Del 12 al 18 de setembre s'obre el període de preinscripció per als cursos de COMPETIC 3 a distància que ofereix l'IOC. Aquests cursos es faran entre el 28 de setembre i el 14 de desembre.

L'IOC ofereix 650 places per aquesta convocatòria. Les places s'assignaran per sorteig entre totes les sol·licituds rebudes correctament dins del termini de preinscripció.

Què és el certificat COMPETIC?

El certificat COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital del Departament d'Ensenyament. A l’IOC pots estudiar a distància el nivell avançat d’aquesta certificació, l’anomenat COMPETIC 3. Els certificats COMPETIC són equivalents a tots els efectes amb els certificats ACTIC.

Quins requisits d'accés hi ha?

Per a poder cursar COMPETIC 3 cal ser major d'edat i tenir una de les certificacions que trobareu en aquest llistat.

Quins cursos oferim?

Oferim tots els cinc cursos de què es compon el COMPETIC 3:

C4: Tractament de la informació escrita (Tractament de text)

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia)

C6: Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)

C7: Tractament de les dades (Bases de dades)

C8: Presentació de continguts

Per poder aconseguir el certificat COMPETIC 3 cal superar com a mínim dues d'aquestes competències i, si se'n superen més, aquestes també es reflecteixen en el certificat. El certificat COMPETIC 3 detalla les competències que el seu titular ha superat per tal d'aconseguir-lo.

Com s'estudia el COMPETIC 3 a l'IOC?

Els cursos són totalment telemàtics i basats en l'avaluació contínua. S'estudia a través del campus IOC amb el suport i guiatge d'un professor. Trobareu informació més detallada clicant aquí.

Com es fa la preinscripció i la matrícula?

La matrícula es fa de forma telemàtica. Per a més informació, consulteu les instruccions de matrícula de l'apartat Competic del nostre web.

Quines altres convocatòries hi haurà enguany?

Al llarg d'aquest curs 2022-23 l'IOC oferirà només dues convocatòries per als cursos de COMPETIC 3. A part d'aquesta primera convocatòria entre setembre i desembre, n'hi haurà una segona de tardor-primavera, entre gener i maig.