Matrícules

Totes les persones que dins del termini d'inscripció extraordinari han estat admeses a la Formació Pedagògica i Didàctica (FPD) en la resolució definitiva, han de fer el pagament de la matrícula en el termini del 13 al 17 de setembre de 2021 (fins a les 19.55 h).

Relació definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses (Termini extraordinari - setembre 21)

Després de tancar el procediment d'adjudicació de places del curs 2021-22, en el termini extraordinari, han quedat 15 places vacants que s'adjudicaran, com a matrícula condicionada i d'acord amb la llista baremada, als aspirants que varen fer la preinscripció en el termini ordinari (juny) i varen quedar exclosos per no acreditar el requisit del nivell B1 d'una llengua estrangera.

El pròxim termini d'inscripció per al curs 2022-23 serà durant la primera quinzena de juny de 2022, un mes abans es publicaran les dates exactes en aquest web.