Notícies

Actualment l'IOC requereix de les següents vacants:

Departament / especialitat / cos / descripció especialitat

  • SANITAT / 620 / 591 / Procediments sanitaris i assistencials
  • SANITAT / 620 / 591 / Procediments sanitaris i assistencials
  • SANITAT / 518 / 590 / Processos sanitaris
  • COMERÇ / 621 / 591 / Processos comercials
  • MANTENIMENT / 512 / 590 / Organització i projectes de fabricació mecànica
  • ELECTRICITAT / 525 / 590 / Sistemes electrotècnics i automàtics PT
Criteris de selecció
  • Nivell avançat de competències digitals. Coneixement aprofundit de Moodle.
  • Enviar el CV a direccio@ioc.cat fins al 6 de setembre amb l'assumpte: vacant_(especialitat). per exemple: vacant_620_591
  • Les dues candidatures més ben puntuades de cada vacant seran convocades a mantenir una entrevista per videoconferència amb la direcció i un membre de l'equip directiu.