Matrícules

Atès que en el termini ordinari d'inscripció del mes de juny van quedar places vacants, obrim un termini extraordinari per a la presentació de sol·licituds d'inscripció del 3 al 8 de setembre de 2021.

Les persones que es van preinscriure en el termini ordinari i que complien tots els requisits per accedir a la Formació pedagògica i didàctica equivalent, excepte el nivell B1 d'una llengua estrangera, tindran prioritat per accedir a una plaça si poden acreditar aquest requisit dins d'aquest termini extraordinari.

Tota la informació sobre la FPD i el procediment de matrícula a la web de l'IOC.