Matrícules

Totes les persones que han tramitat la sol·licitud pel procediment previst, han presentat la documentació correcta i han acreditat els requisits d'accés estan admeses.

Consulteu la relació de sol·licituds admeses, no admeses i excloses (resolució provisional)

Les persones no admeses i excloses poden presentar la documentació requerida en el termini següent: del 18 al 22 de juny de 2021. En el llistat s'indica quin és el procediment que cal seguir segons el cas.

Tots els dubtes es poden resoldre a través de la Tutoria prèvia a la matrícula, accedint a través del Campus IOC.

La relació definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i excloses es publicarà el 28 de juny de 2021.