Matrícules

En el procés d'adjudicació de places de la matrícula del 1r semestre del curs 2021-22 per a l'alumnat nou d'FP han estat admeses totes les persones que, dins del termini, han presentat la sol·licitud de matrícula a un cicle formatiu i tenen la documentació correcta excepte als cicles següents, als quals només s’han admès les sol·licituds que compleixin les condicions segons els estudis presentats com a requisit d’accés indicades a continuació:

 • CFGM Cures auxiliars d'infermeria (180 places):

 • Amb títol d’ESO o equivalent (60%): s’estableix una nota de tall de 5.30, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors.

 • Amb PQPI i FP Bàsica (20%): s’han admès totes les sol·licituds.

 • Amb la resta d’estudis (20%): s’estableix una nota de tall de 7.79, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors.

 • CFGM gestió Administrativa (250 places):

 • Amb títol d’ESO o equivalent (60%): s’han admès totes les sol·licituds excepte les que tenen una nota mitjana 5.00 entre els números 1069 a 1274.

 • Amb PQPI i FP Bàsica (20%): s’han admès totes les sol·licituds.

 • Amb la resta d’estudis (20%): s’estableix una nota de tall de 5.26, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors.

 • CFGS Integració social (300 places):

 • Amb títol de Batxillerat o equivalent (60%): s’han admès totes les sol·licituds.

 • Amb títol d’un CFGM (20%):

 • Amb un CFGM afí s’estableix una nota de tall de 5.96, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors.

 • Amb un CFGM no afí no es podrà admetre cap sol·licitud.

 • Amb la resta d’estudis (20%): s’estableix una nota de tall de 7.02, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors.

 • CFGS Administració i finances (300 places):

 • Amb títol de Batxillerat o equivalent (60%): s’han admès totes les sol·licituds.

 • Amb títol d’un CFGM (20%):

 • Amb un CFGM afí s’han admès totes les sol·licituds.

 • Amb un CFGM no afí s’han admès totes les sol·licituds.

 • Amb la resta d’estudis (20%): s’estableix una nota de tall de 6.53, és a dir, no es podran admetre notes mitjanes inferiors.

La nota de tall s'aplica només a aquests cicles formatius per haver tingut una demanda superior a les places ofertes.

 

S’han aplicat els criteris de prioritat establerts a la RESOLUCIÓ EDU/1261/2021, de 28 d'abril: s’han admès totes les sol·licituds amb prioritats específiques acreditades dins el termini (laborals, esportistes d’elit, minusvalideses, etc.) i s’han aplicat els altres criteris de prioritat segons els estudis presentats.

També s’han hagut d’aplicar els criteris de desempat, ordenant les sol·licituds empatades per nota mitjana a partir del número 1275, segons el resultat del sorteig efectuat el 30 de maig de 2021 (després d’aquest número es torna a començar pel número 1).

El resultat de l'adjudicació de places es pot consultar des del 14 de juny de 2021 a les 14.00 h accedint al Campus IOC: Secretaria FP > Matrícula > Entrada de dades > Dades personals.

L'estat de la matrícula (al final de la pestanya Dades personals) pot ser:

 • Matriculat/da pendent de pagament: s'ha obtingut plaça per als estudis sol·licitats.

 • No admès/No admesa: no s'ha obtingut plaça per als estudis sol·licitats per aplicació de la nota de tall o criteris de desempat.

 • Exclòs/Exclosa: no s'ha presentat la documentació dins el termini o la documentació que s'ha presentat no és correcta.

Les persones que han estat admeses i no tenen dret a gratuïtat, o amb gratuïtat, però que han de pagar l'assegurança escolar obligatòria, han de fer el pagament de la matrícula en el termini següent:

El termini de reclamacions per errades de l'IOC en l’adjudicació de places és del 14 de juny de 2021 (a partir de les 15.00 h) fins al 17 de juny de 2021. Les instruccions per fer reclamacions per errors en l'adjudicació de places, es troben la Guia de matrícula de l'alumnat nou 2021-22 (S1)