Notícies

 

Estudis

 

Graduat en educació secundària

 

Trimestre de tardor del 2019

alumnat antic

alumnat antic i nou

del 21 al 27 de juny del 2019

del 3 al 10 de setembre del 2019

Trimestre d'hivern del 2020

alumnat nou

alumnat antic

de l'11 al 15 de novembre del 2019

del 12 al 18 de desembre del 2019

Trimestre de primavera del 2020

alumnat nou

alumnat antic

del 10 al 14 de febrer del 2020

del 20 al 27 de març del 2020

 

 

Batxillerat

 

Primer semestre

 

alumnat antic

alumnat nou i antic

 

del 21 al 28 de juny del 2019

del 6 al 13 de setembre del 2019

Segon semestre
alumnat nou
del 21 al 28 de novembre del 2019
alumnat antic
del 17 al 24 de gener del 2020
  • Alumnat visitant de batxillerat (matriculat a centres presencials): del 6 al 13 de setembre del 2019. (La matrícula l'ha de fer el centre, seguint les instruccions de l'IOC).

 

Formació professional

 

Primer semestre
preinscripció
alumnat nou
del 3 al 15 de maig del 2019
alumnat antic
del 6 al 19 de juny del 2019*
Segon semestre
preinscripció
alumnat nou
del 12 al 22 de novembre del 2019
alumnat antic
del 28 de gener al 5 de febrer del 2020*

*L'alumnat antic que hagi de tramitar una Sol·licitud de matrícula a un altre cicle formatiu o una Sol·licitud de readmissió a un cicle formatiu, ho ha de fer prèviament a la matrícula a través de la Secretaria FP durant els períodes següents:

  • 1r semestre: del 3 al 15 de maig de 2019
  • 2n semestre: del 12 al 22 de novembre de 2019

 

EOI (Anglès)

 

Primer semestre
alumnes nous i discontinus
Preinscripció i test de nivell: del 3 al 13 de maig del 2019
Matrícula: del 20 al 31 de maig del 2019
alumnes actuals*

Matrícula: del 20 al 28 de juny del 2019

   
Segon semestre
alumnes nous i discontinus
Preinscripció i test de nivell: del 25 d'octubre al 6 de novembre del 2019
Matrícula: del 15 al 29 de novembre del 2019
alumnes actuals*
del 27 de gener al 7 de febrer del 2020

*Són alumnes actuals els que estan cursant un mòdul a l'EOI-IOC a l'inici de la matrícula.

 

Curs de preparació de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS)

 

alumnat nou i antic
del 19 al 26 de setembre del 2019
  • Preparació de matèries específiques per a alumnat matriculat en centres presencials autoritzats: del 19 de setembre al 15 d'octubre del 2019. (La matrícula l'ha de fer el centre, seguint les instruccions de l'IOC).

 

 

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (CPICGS)

 

alumnat nou i antic
del 19 al 26 de setembre del 2019
  • Preparació de matèries específiques per a alumnat matriculat en centres presencials autoritzats: del 19 al 26 de setembre del 2019. (La matrícula l'ha de fer el centre, seguint les instruccions de l'IOC).

 

Curs de preparació de les proves d'accés a la universitat per a alumnes de batxillerat

 

Curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a alumnes de batxillerat

 

del 17 al 24 de gener del 2020

 

 

 

Curs CCNA Routing & Switching v6.0 de Cisco Networking Academy

 

Primer semestre alumnat antic i nou (currículums 1 i 3)

 

del 16 al 23 de setembre del 2019

Inici de curs: 2 d'octubre

Segon semestre alumnat antic (currículums 2 i 4)

 

del 17 al 24 de febrer del 2020

Inici de curs 4 de març

 

 

Formació pedagògica i didàctica - Màster equivalent

 

Sessió informativa obligatòria alumnat nou

30 maig 2019, de 18:00 a 19:30 h
Seu de l'IOC

Preinscripció

del  3 al 14 de juny de 2019

Matrícula alumnes nous

del 27 de juny a l'11 de juliol de 2019

Sol·licituds de readmissió

de l'1 al 3 de juliol de 2019

Matrícula alumnat nou
Període extraordinari (només en cas de vacants)

del 4 al 12 de setembre de 2019

 

 

Competic 3

 

Trimestre Tardor 19

 

Preinscripció: del 17 al 24 de setembre de 2019

Matrícula: del 27 de setembre al 3 d'octubre de 2019

 

Trimestre Hivern 20

 

Preinscripció: del 12 al 18 de desembre de 2019

Matrícula: del 20 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020

 

Trimestre Primavera 20

 

Preinscripció: del 24 al 31 de març de 2020

Matrícula: del 2 al 9 d’abril de 2020


 

 

 

Serveis d'Assessorament i Reconeixement (Prevenció de riscos)

 

Servei d'Assessorament

Admissió de sol·licituds: del 20 de setembre al 24 d'octubre de 2019

Matrícula: Del 29 d'octubre al 14 de novembre de 2019

Servei de Reconeixement

Admissió de sol·licituds: del 21 de febrer al 5 de març de 2020

Matrícula: del 6 al 12 de març de 2020